Klub Trudnomyslných

Krátce o Klubu Trudnomyslných
(Z dopisu zaslaného členům a příznivcům Klubu Trudnomyslných v září 2001)
(Předně je nutno uvést, že se jedná o instituci neziskovou a veskrze nedemokratickou, která od počátku bojuje s byrokracií (poměr počtu funkcionářů vůči počtu členů je přibližně 3:1). Klub byl založen v roce 2000 před Vánocemi z popudu studentů Jiřího Kučery a Tomáše Fuita, který se stal prvním předsedou.
Myšlenkový profil
Pro členy klubu je příznačný, mnohdy obtížně racionálně zdůvodnitelný, odpor vůči hodnotám moderní společnosti a krajně podezřívavý postoj k vymoženostem soudobé vědy a techniky. Naše názory bývají prodchnuty konzervativismem a kritičností vůči společenskému pokroku. S těžko skrývaným nadšením naopak vítáme každý pokus křísit a uvádět do života různé, i dávno zapomenuté, tradice. Bystrý čtenář z těchto slov jistě vytušil, že nálada v klubu zavání poněkud úzkoprsostí a zkostnatělostí konce 19. století - tento dojem mohu jako předseda pouze potvrdit.
Politické cíle
Klub trudnomyslných se nikdy netajil přesvědčením, že současné nepružné a korupcí prorostlé republikánské politické struktury je nutno nahradit novou svěží monarchií. Královský titul bude nabídnut Wratislavům z Mitrovic sídlícím v Dírné u Soběslavi - jedná se o genealogicky nepotvrzené přímé potomky Přemyslovců. Jisté ambice má i předseda klubu.
Činnost klubu
Klub vyvíjí činnost pouze sporadicky, jedná se o různé jednorázové kulturně - dobročinné akce. Poslední z nich bylo posezení ve vinárně "U sudu" u příležitosti oslav konce akademického roku. Posezení bylo spojeno se zpěvem moravských lidových písní (zpíval hlavně předseda) a s koštem vína z místního sklepa.
Nejdůležitější stanovy
Z členství v klubu nevyplývají žádná práva, pouze několik ne zcela příjemných povinností. Mezi nejdůležitější z nich patří respektování názorů předsedy. Členem klubu se může stát každý, koho přijme předseda, přijetí dále podléhá schválení prvního místopředsedy. O vyloučení z klubu rozhoduje pouze předseda. S členstvím zatím nejsou spojeny žádné poplatky.
Seznam členů
Tomáš Fuit jr. - předseda
Jiří Kučera - 1. místopředseda
Veronika Mülerová - tajemnice
Zuzana Fuitová - řádný člen
Kandidáti* členství
Lucie Špatenková
Daniel Matějka
Josef Fuit jr.
* Pozn. předsedy - přijetí do klubu není v žádném případě podmíněno souhlasem kandidáta.
Podepsán vlastní rukou předseda Tomáš Fuit

A na závěr ještě něco na pobavení
Čtyři zpívající koně, stačí na ně kliknout myší a začnou zpívat (nutno mít nainstalován flash player).
Navigace
Trudnomyslní

Klub Trudnomyslných
Na této stránce je možno dozvědět se některé informace o Klubu Trudnomyslných.
Klub Trudnomyslných vznikl v prosinci roku 2000, při jedné z akcí třetího kruhu studentů PSA, která se konala ve vinárně V sudu. Členové Klubu jsou především studenti vysokých škol (zejména Fakulty stavební, a dále několik českobudějovických studentů různých škol) a jejich absolventi. Toto nezávislé sdružení se schází několikrát do roka na různých akcích, které pořádá. Podrobná náplň činnosti a myšlenek Klubu byla určena stanovami, které byly dány ve známost předsedou Klubu v září roku 2001. V současné době se členská základna rozšířila natolik, že v rámci Klubu trudnomyslných vzniklo několik místních organizací. Na následujících odkazech se dozvíte další podrobnosti z činnosti Klubu.
Oficiální stránky Klubu Trudnomyslných.
Druhé, a proto skoro oficiální stránky Klubu Trudomyslných.