Morava 2008 - Moravičany, Hrubý Jeseník, Olomouc

Na přelomu července a srpna jsem byl podobně jako před dvěma lety týden u příbuzných na Hané v Moravičanech. Během této dovolené jsem byl na dvou větších výletech, na hřebeny Hrubého Jeseníku a do Olomouce. V Jeseníkách jsme prošli jižní část hlavního hřebene - Pradědskou hornatinu s druhou nejvyšší horou Hrubého Jeseníku Vysokou holí. V případě Olomouce jsme navštívili především historické jádro města s řadou pamětihodností.

Fotky z Jeseníků a Hané

Jeseníky
Při jednodenním výletu do Hrubého Jeseníku jsme vyráželi z lázní Karlova Studánka (sem jsme dojeli autobusem z Olomouce) a prošli údolím Bílé Opavy, na níž je zde několik menších vodopádů, na Ovčárnu. Odtud jsme vystoupali kolem Petrových kamenů na Vysokou holi (1464 m n. m.), která je druhou nejvyšší horou Hrubého Jeseníku. Po hřebeni jsme pokračovali jižním směrem přes Kamzičník, Velký Máj, Jelení studánku, Břidličnou horu, Pecný a Ztracené kameny do sedla Skřítek. Odtud jsme se pak vraceli autobusem do Šumperka.
Olomouc
Na výletu v Olomouci jsem navštívil především řadu míst a staveb v historickém jádru města: kostel Panny Marie Sněžné, kostel sv. Mořice (včetně jeho zpřístupněné věže), Horní náměstí s radnicí, Dolní náměstí, Žerotínovo náměstí, katedrální kostel sv. Václava a zejména všech šest barokních kašen, které jsou spolu se sloupem Nejsvětější Trojice a sloupem Panny Marie zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO, a také dvě novodobé kašny, které je doplňují.
Fotogalerie Morava 2006.
Navigace
Morava 2008

Olomouc
Město Olomouc patří se 101 tisíci obyvateli a rozlohou 10337 ha mezi nejvýznamnější centra v České republice. Má bohatou historii, starobylou univerzitu, kulturní a řemeslné tradice.
Leží v centrální poloze v rámci Moravy, v nivě řeky Moravy ve výšce 208 až 420 m n. m. Rovinatý charakter města je na západě, ale hlavně na východě výrazně ohraničen vyšším reliéfem, takže město je uzavřeno do protáhlé sníženiny otevřené k severozápadu a jihovýchodu. Levým přítokem Moravy je řeka Bystřice, pravým přítokem je Mlýnský potok.
Olomouc ležící v srdci Hané, patří a odedávna patřilo k nejvýznamnějším moravským městům. Počátek města Olomouce lze klást do doby roku 1017, byla připojena Morava k českému přemyslovskému státu a poté byl vybudován nový olomoucký hrad knížetem Břetislavem. Mezi léty 1239 a 1246 bylo založeno královské město Olomouc. V následujících stoletích docházelo k rozvoji města i k jeho úpadkům (požár, mor) až do dnešní podoby. Tento vývoj zde zanechal řadu historických staveb a dalších památek.
Mezi nejvýznamnější patří sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, sloup Panny Marie na Dolním náměstí a soubor šesti barokních kašen inspirovaných antickou mytologií (kašna Tritonů na náměstí Republiky, Merkurova kašna v ulici 8. května, Herkulova kašna na Horním náměstí, Césarova kašna na Horním náměstí, Neptunova kašna na Dolním náměstí, Jupiterova kašna na Dolním náměstí), které jsou společně zapsány na seznamu památek UNESCO. Jako doplnění k původním kašnám byla postavena Ariónova kašna na Horním náměstí a Fontána Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera v ulici Na Hradě. Mezi další významné památky patří olomoucký hrad, katedrální kostel sv. Václava, radnice s orlojem a řada dalších kostelů a domů v území městské památkové rezervace.
Informační server města Olomouce, server Olomouc toutism.
Informace o Hrubém Jeseníku jsou na stránkách Jeseníky, CHKO Jeseníky.
Dále obecnější server o českých horách Tisícovky Čech, Moravy a Slezska.