České Švýcarsko 2007 - Mezní Louka

V září 2007 jsme se s kamarády rozhodli uspořádat ještě před příchodem chladnějších podzimních dní ještě jednu větší turistickou akci. A tak jsme podnikli čtyřdenní turistický pobyt v Českém Švýcarsku s jednodenními túrami do Divoké a Tiché soutěsky, Hřenska, na Pravčickou bránu, do Zadních Jetřichovic, Na Tokání, na Jetřichovické stěny, do Jetřichovic, na Šauenštejn, Dolský mlýn a další zajímavá místa s výchozím bodem na Mezní Louce.

Fotky z Českého Švýcarska

1. den
Vlakem odjíždíme do Děčína. Odtud pak jedeme autobusem přes Hřensko na Mezní Louku. Hned po ubytování se v kempu vyrážíme na túru. Z Mezní Louky jdeme přes rozcestí Ke Strži do Divoké (Edmundovy) soutěsky, zde je první úsek plavby na pramicích po říčce Kamenici. Po plavbě opět jdeme kus pěšky přes Mezní můstek do Tiché soutěsky, kde je druhá plavba na pramicích. Spodní částí Tiché soutěsky přicházíme na horní okraj Hřenska a pokračujeme přes rozcestí Tři prameny k Pravčické bráně (nejvyšší skalní pískovcový most v Evropě, výška 21 m, rozpětí 30 m). Po jejím prohlédnutí jdeme pod skalami Křídelní stěny na Mezní Louku.
2. den
Na další túru vyrážíme z Mezní Louky Hlubokým dolem do bývalých Zadních Jetřichovic. Dále jdeme přes Panennskou jedli na rozcestí Na Tokání, kde je několik loveckých chat v alpském stylu. Pokračujeme kus směrem na Doubice k Úzkým schodům a Skalnímu průchodu, odtud se vracíme zpět Na Tokání a pak jdeme přes rozcestí Purkartický les, s malým odbočením na Rudolfův kámen, na Vilemíninu stěnu a Mariinu skálu. Z těchto pískovcových skal Jetřichovických stěn scházíme do Jetřichovic. Autobusem se z Jetřichovic vracíme na Mezní Louku.
3. den
Opět z Mezní Louky vycházíme na Malou Pravčickou bránu a na Loupežnický hrad. Odtud jdeme po České silnici na rozcestí Pohovka a pod skalami Jetřichovických stěn docházíme do Jetřichovic. Dále jdeme podél potoka Jetřichovická Bělá ke Královskému smrku a Dolskému mlýnu. Odtud pokračujeme přes Vysokou Lípu, ptačí kámen a rozcestí Ke strži na Mezní Louku.
4. den
Přestože jsme i na tento den plánovali další túru, tak díky velmi špatnému počasí jsme se rozhodli o den náš pobyt v Českém Švýcarsku zkrátit a tak jsme počkali na autobus do Děčína, odkud jsme dále jeli vlakem.
Navigace
České Švýcarsko

České Švýcarsko
Romantické území na obou březích Labe mezi Děčínem a Pirnou se zažitým názvem Českosaské (u nás pak České a v Německu Saské) Švýcarsko. Území spadá do geomorfologických celků Děčínská vrchovina a Elbsandsteingebirge (Labské pískovce). Unikátní krajina je tvořena kvádrovými pískovci z konce druhohor (svrchní křída). Původní pískovcová tabule byla vlivem tektonických pohybů a erozně denudační činností rozčleněna na hluboká kaňonovitá údolí, divoké rokle, skalní stěny a věže. Dále do ní pronikly ojedinělé sopečné výlevy čedičových láv (Růžovský vrch). Mimořádně rozbrázděné území, odvodňované říčkami Křinicí, Kamenicí a Suchou Kamenicí, umožnilo osídlení pestrou vegetací a zvířenou. Na výše položených plošinách se daří druhům teplomilným, v hlubokých zářezech chladnomilným. Tato původně hojně zalesněná krajina byla po dlouhou dobu pro člověka jen obtížně přístupná a dodnes ji nacházíme v poměrně zachovalé podobě.
CHKO Labské pískovce byla vyhlášena 27.6.1972 na ploše 32,3 km2, v současné době má po vyčlenění národního parku rozlohu 24,3 km2. Zaujímá celou Děčínskou vrchovinu s nejvyšším vrcholem Děčínským Sněžníkem (723 m n. m.).
Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen 1.1.2000 na rozloze 7,9 km2 a vznikl vyčleněním nejcennější části Děčínské vrchoviny tvořící jádro CHKO. Na suchých plošinách rostou zejména borovice lesní, břízy, jeřáby, ve stinných údolích smrk, javor klen, buk, v podrostu kapradina žebrovice různolistá, plavuň vranec jedlový a náprstník červený. Kromě běžné lesní fauny se zde vyskytuje výr velký, krkavec velký, skorec vodní a také nově vysazený rys ostrovid a sokol stěhovavý. Nejnižším místem v Českém Švýcarsku (a i celé republice) je hladina Labe na hranicích v Hřensku (115 m n. m.).
Informační server České Švýcarsko.
Oficiální stránky národního parku České Švýcarsko, Saské Švýcarsko.
Stránky Pravčická brána, Soutěsky.