Blanský les 2008 - Vrábče, Kuklov, Kleť

V červenci jsme uspořádali přechod Blanského lesa. Postupně jsme během víkendu přešli oba jeho hřebeny, které mají spolu tvar písmene U. Trasa přechodu byla: Vrábče – Kluk – Bohušovická myslivna – Skalka – České Chalupy – sedlo U Jaronína – Kuklov – Rohy – Kleť – Holubov.

Fotky z Blanského lesa

1. den
Sraz jsme měli stejně jako před dvěma lety na nádraží v Českých Budějovicích. Tentokrát jsme dále jeli autobusem a to do obce Vrábče, kde jsme po načerpání sil vyrazili na severovýchodní hřeben Blanského lesa. První horou na cestě byl vrchol Kluk, z něj jsme ušli ještě nějaký kus po hřebeni a již za soumraku jsme se zabivakovali.
2. den
Ráno vyrážíme dále po hřebeni k Bohušovické myslivně a odbočujeme k zřícenině kostela a kapli sv. Víta, odtud se pak vracíme zpět a dále pokračujeme přes vrchol Skalka, osadu U Vacla, okraj obce České Chalupy a sedlo U Jaronína do Kuklova. Zde si prohlížíme zříceniny kláštera a hradu a dále přetínáme údolí Křemežského potoka, kde se na jedné louce volíme místo na přespání.
3. den
Ráno stoupáme směrem k jihozápadnímu hřebeni Blanského lesa a převážně bukovými nebo smíšenými lesy přes osadu Rohy vystupujeme na nejvyšší horu Blanského lesa Kleť (1084 m n. m.). Po občerstvení v turistické chatě a výstupu na rozhlednu scházíme přes Krasetín do Holubova. Odtud pak jedeme vlakem zpět do Českých Budějovic.
Navigace
Blanský les 2008

Blanský les
Blanský les se nachází v šumavském podhůří severně od Českého Krumlova. CHKO Blanský les byla zřízena v 8.12.1989 na ploše 212,35 km2. Nejvyšším vrchol hora Kleť (1084 m n. m.). Blanský les je značně zalesněná vrchovina až hornatina, která má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající Křemžskou kotlinou a vlévající se pod zříceninou hradu Dívčí Kámen do Vltavy, která je významným tokem odvodňující téměř celé území. V geologickém podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů.
Více než polovina území je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině vrchů Bulový a Vysoká Běta. Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova. Je zde i mnoho historických památek.
K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen a objekty lidové architektury, zejména obec Holašovice zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO.
Oficiální stránky CHKO Blanský les, stránky turistické chaty Kleť.
Server o českých horách Tisícovky Čech, Moravy a Slezska.