Historie Karlových Varů

Neznámé zajímavosti z historie Karlových Varů - předmluva
… aneb několik slov úvodem
Historie může být často spletitá, složitá a pátrání po ní může být také obtížné. Přesto se mnoho významných osobností, ale i prostých lidí, vypravovalo odhalovat její tajemství. Staré přísloví říká: "Chceš-li poznat svou budoucnost, musíš poznat nejprve svou minulost". A tak pokud chcete, ponořte se v tomto textu do historie Karlových Varů a jejich nejbližšího okolí.
Tento text nepatří mezi odborné spisy historiků profesionálů a není vytvořen exaktně historickými postupy, dává si za úkol přiblížit v nástinu historii Karlových Varů v různých obdobích jejich vývoje a v jednotlivých kapitolách se zaměřuje vždy na určité specifikum města, ať se jedná o historické období, sídelní útvar, významnou stavbu či jinou památku, pozoruhodnou osobnost spojenou s městem nebo nějakou další zajímavost. Snad tímto krátkým dílem přispěji k prohloubení vašich znalostí o historii Karlových Varů.

Přehled kapitol
Navigace
Historie K. Varů